Måste man prata om sin barndom?

Många som söker hjälp för upplevda problem i det dagliga livet undrar om det är nödvändigt att gräva i sådant som redan varit. Att vilja se framåt och hantera det som sker här och nu är en sund inställning som även jag delar och ibland är korrigering av tankemönster eller förändringar i vardagssituationer möjliga att genomföra … Läs mer

Träna din förmåga till självreflektion

Ibland överraskas man av starka känslor eller hamnar i affakt av något som man kanske inte förväntas reagera så starkt på. Eller har återkommande upplevelser av stress eller irritation utan att kunna sätta fingret på vad det är som skapar dem. Det kan ske automatiskt och är inte alltid någonting vi tänker på. Förutom att … Läs mer

Övningar – relationsmönster

Varför upplevs möten med andra människor så olika? Vad är det som får mig att känna mig osäker i vissa sammanhang? Hur kommer det sig att mitt eget beteende är annorlunda beroende på vem jag är tillsammans med? För att förstå dig själv bättre kan de här övningarna vara till hjälp Uppmärksamma i vilka möten … Läs mer

Vad kan en samtalsterapeut?

Jag fick idag frågan vad de olika titlarna bland samtalsterapeuter står för. Det är nog många som undrar samma sak. Kan vem som helst kalla sig samtalsterapeut?  Ja, faktiskt. Det står vem som helst fritt att erbjuda tjänster och kunden bedömer själv om det är värt priset. Blir kunderna inte nöjda kommer de inte tillbaka och branschen … Läs mer

Värderad riktning

Värderingar, eller viktiga värden, är sådant som verkligen betyder något för dig och beskriver den riktning i livet som du vill färdas i. Värderingar är inte samma sak som mål. Mål är punkter som kan bockas av och uppnås, medan värderingar är en pågående process som hela tiden består av val och riktade handlingar. Under … Läs mer

Självmedkänsla vs självkänsla

Självmedkänsla betyder att du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och utan att ifrågasätta eller döma ger dig själv tillåtelse och erkännande för det som pågår inom dig. Så som du ser på din bästa vän eller någon du bryr dig om.  Ibland är det svårt att älska sig själv, eller ens tycka om … Läs mer

Validering

Begreppen validering och invalidering handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi bemöter oss själva. Att validera någon innebär att acceptera – utan att värdera eller döma – vad denne känner, upplever och tänker. Handlingar kan vara fel och behöva korrigeras, men inte inre upplevelser och känslor. Som tröst fungerar närhet och kontakt bättre … Läs mer

Scroll Up