Alla känslor får finnas

Många söker hjälp för att hantera, bli av med eller förändra obehagliga så kallade negativa känslor. Det är en helt begriplig önskan. Alla vill slippa obehag och smärta. Men vi behöver faktiskt hela registret av känslor, även de som brukar benämnas som negativa.  

Hjärnan uppfattar signaler från alla våra sinnen och reaktionerna på dessa signaler ska säkerställa att behov tillgodoses. Om vi ger signaler om att någonting ska undvikas kommer hjärnan koppla ihop detta med hot. Och en strävan efter att få bort, förändra eller undkomma vissa känslor tar inte bara energi, utan berövar oss även möjligheten att förstå vad vi behöver.

Undvikande av en känsla ökar alltså vår egen föreställning om att den inte är önskvärd, eller rent av farlig. 

Varför inte börja i andra ändan istället. Välkomna känslan, oavsett om den är behaglig eller obehaglig, och undersöka vad den vill säga.

Känslor är nödvändiga budbärare som signalerar behov. 

Alla känslor fyller en viktig funktion och därför föredrar jag att kalla dem behagliga och obehagliga istället för positiva eller negativa. 

Om känslor, reaktioner och upplevelser inom oss kan förstås och välkomnas blir alla undvikandeåtgärder eller strategier onödiga och energin kan riktas åt rätt håll. 

Smärtsamma känslor finns för att ge oss signaler om vad vi behöver.  

Vilket behov kan min klump i magen, min hjärtklappning eller min ytliga andning signalera?

Kanske betyder det jag känner i kroppen att jag behöver söka tröst och stöd, vila eller markera gränsöverträdelser. 


                        Känslor och dess funktion: 

Glädje – vill ha mer av, närma sig och stanna kvar i det som ger känslan 

Rädsla – upplevt hot (behov av skydd, trygghet), impuls att fly eller försvara sig

Ilska – undanröja hinder, markera gränser, kan följa på rädsla för att ge kraft att försvara sig mot någon form av hot 

Sorg – förlust av någon/något värdefullt (behov av närhet, tröst, ”slicka såren”, dra sig tillbaka i flocken för att få trygghet och gemenskap) 

Förvåning, nyfikenhet – stanna upp, undersöka

Avsmak – spotta ut, ta avstånd

Skam, skuld – avvisande, inte duga, göra eller vara fel (behov av respekt och tillhörighet) leder till impuls att rätta till fel eller anpassning av beteende för att säkerställa tillhörighet i gemenskap


Behagliga känslor vill vi ha mer av. Därför ökas motivationen att söka oss till det som förknippas med dessa. 

Känslor som signalerar obehag är nödvändiga för att motivera oss till att om möjligt undanröja orsaken till obehaget. Inte undanröja eller förändra känslorna i sig. De vill bara vägleda oss.

Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”