Alla känslor får finnas

Många söker hjälp för att hantera, bli av med eller förändra obehagliga så kallade negativa känslor. Det är en helt begriplig önskan. Alla vill slippa obehag och smärta. Men vi behöver faktiskt hela registret av känslor, även de som brukar benämnas som negativa.  

Känslor och deras funktion

Glädje – vill ha mer av; behov att närma sig och stanna kvar i det som ger upphov till känslan av glädje och välbefinnande.

Rädsla – upplevt hot; behov av skydd och trygghet, impuls att fly eller försvara sig.

Ilska – undanröja hinder, markera gränser. Ilska kan följa på rädsla för att ge kraft att försvara sig mot någon form av hot.  

Sorg – förlust av någon/något värdefullt; behov av närhet, tröst, ”slicka såren”, dra sig tillbaka i flocken för att få trygghet och gemenskap.

Förvåning, nyfikenhet – stanna upp, undersöka

Avsmak – spotta ut, ta avstånd från

Skam, skuld – signalerar avvisande, inte duga, göra eller vara fel; behov av respekt och tillhörighet genom att rätta till eller anpassa sig. 

Känslor är nödvändiga budbärare som signalerar behov 

Alla känslor fyller en viktig funktion och därför föredrar jag att kalla dem behagliga och obehagliga istället för positiva eller negativa. 

Behagliga känslor vill vi ha mer av. Därför ökas motivationen att söka oss till det som förknippas med dessa. Känslor som signalerar obehag är nödvändiga för att motivera oss till att om möjligt undanröja orsaken till obehaget. Inte undanröja eller förändra känslorna i sig. De vill bara vägleda oss.

Om känslor, reaktioner och upplevelser inom oss kan förstås och välkomnas blir alla undvikandeåtgärder eller strategier onödiga och energin kan riktas åt rätt håll.

Undvikande av en känsla ökar alltså vår egen föreställning om att den inte är önskvärd, eller rent av farlig. Så varför inte börja i andra ändan istället. Välkomna känslan, oavsett om den är behaglig eller obehaglig, och undersöka vad den vill säga.

Vilket behov kan min klump i magen, min hjärtklappning eller min ytliga andning signalera? Kanske betyder det jag känner i kroppen att jag behöver söka tröst och stöd, vila eller markera gränsöverträdelser.