Vän med fienden inuti

Bok - Vän med fienden inuti

Vem är jag? Vem var jag? Kan vi finnas på samma gång?
Jag stängde dörren bakåt och sprang för livet i femton år för att inte mitt förflutna skulle komma ikapp mig. Till slut orkade jag inte längre springa ifrån mig själv. Så jag vände mig om och öppnade dörren för att göra upp med fienden inuti.
Att bli vän med min historia och integrera Då med mitt nya jag var varken lätt eller riskfritt. Men nödvändigt.
Det som hjälpte mig var tillit i terapirelationen och att jag lärde mig använda självmedkänsla.

Att själv ha erfarenheter av svåra psykiska problem kan vara en tillgång. Men bara om den används tillsammans med ödmjukhet och insikt i att vi alla lever under olika villkor och har olika förutsättningar, upplevelser och erfarenheter. Syftet med boken är att ge en bild av hur svårt det kan vara att komma till rätta med tidiga avbrott i anknytningen och dissocierade känslor.

Det är inte problemets art eller hur jag löste det som är viktigast. Inte heller vilka metoder som användes i just mitt fall. Det handlar om hur. Hur hjälpen gick till. Värdet av den terapeutiska relationen.

I mitt arbete har jag mött många som upplevt frustration och uppgivenhet innan förståelse och insikter har blivit tillräckligt integrerade i vardagen och resulterat i den önskade förändringen. Jag vill genom min egen berättelse förmedla ett inifrånperspektiv av en behandlings- och förändringsprocess. Eftersom jag själv arbetar som samtalsterapeut finns inslag av egna reflektioner och teoretiska förklaringsmodeller

Smakprov Vän med fienden inuti – första kapitlet

Lämna en kommentar