Hjälp på dina villkor

Lider du av stress, ångest, fobi, sömnsvårigheter, kris, depression, missbruk/beroende, oönskade beteenden eller svårigheter i relationer? Kanske har du på egen hand försökt komma till rätta med det som plågar dig, tänker att det bara är att rycka upp sig eller att tillståndet är omöjligt att komma ur.
Oavsett vad det är som hindrar förändring eller vad ditt problem består av är det alltid möjligt att öka förståelsen för dig själv och lära in nya, mer hjälpsamma, strategier. Bara du kan veta vad du upplever och hur du har det. Smärta kan inte mätas, vare sig fysisk eller psykisk. Det som är lätt för någon kan upplevas oöverstigligt för någon annan. Vi vet för det mesta hur vi borde göra och vara. Hade det varit lätt att bryta oönskade beteenden skulle vi göra det. Det räcker inte alltid med att vilja tillräckligt mycket eller anstränga sig mer. Du har förmodligen redan ansträngt dig en hel del. 

Jag utgår alltid från din egen problemformulering och mål med terapin. Ibland är det svårt att sätta ord på vad man behöver. Då börjar vi där. Ansatsen är utforskande, icke-dömande, med syfte att förstå och skapa en trygg relation för att möjliggöra förändring.

Exempel på behandlingsupplägg

Flexibla lösningar

Vanligtvis träffas man här på mottagningen, men om det av någon anledning är svårt att ta sig hit finns det möjlighet att anpassa genom till exempel samtal via Skype. Jag kan i vissa fall även komma hem till dig – reseersättning tillkommer.

Kontakt:

Via messenger💬

Att gå i samtalsterapi är en investering för din hälsa.  Det är du värd.