Mer om validering

Vad är validering?

Att visa tydligt att det någon känner, upplever, önskar eller uttrycker är på riktigt och erkänna/bekräfta/respektera åsikter, känslor, reaktioner, önskemål.

Varför är validering viktigt?

 • Det är en förutsättning för god kommunikation och kontakt.
 • Bygger upp tillit och fungerar lugnande eftersom validering förmedlar att man är sedd och tagen på allvar, ger en upplevelse av att vara värdefull.
 • Minskar frustration och ilska som annars brukar uppstå av att inte nå fram eller bli förstådd.
 • Ökar självrespekten hos båda.

Vad kan man validera?

 • Känslor – En känsla kan aldrig vara fel. Den kan vara obehaglig eller bidra till handlingar som inte främjar hälsa eller relationer, men känslan i sig kan erkännas och förstås med medkänsla.
 • Tankar – En tanke kan valideras även om den inte behöver ses som en objektiv sanning. Tanken finns ju på riktigt.
 • Svårigheter – Upplevelsen av att något är svårt kan valideras även om vi kan tycka att olika situationer eller uppgifter är olika svåra.
 • Upplevelser – Även om man inte delar uppfattning om något eller upplever något likadant kan man validera varandras upplevelser.
 • Önskan eller behov – Bekräfta någons önskan är möjligt även om man inte kan uppfylla den. Det är ok att vilja ha/behöva något oavsett om det är möjligt att få det.
 • Ansträngningar och intentioner – Att se hur någon ansträngt sig och validera detta. Resultatet av ansträngningarna spelar egentligen mindre roll. Bekräfta goda intentioner.
 • Åsikter – Även om man inte delar åsikten i fråga kan man validera den.

Validering genom ord

 • ”Jag kan förstå att du reagerar så här”
 • ”Menar du så här…..(beskriver vad man uppfattat)”
 • ”Jag hör att du är ledsen, stämmer det?”

Validering genom handling

 • Att hålla någon i handen eller hålla om någon som behöver tröst
 • Ge någon ett leende som förmedlar glädje över att ses
 • Hämta ett glas vatten när någon är törstig
 • Att agera utifrån att det den andre uttrycker är viktigt

Valideringsövningar

 • Inta den andres perspektiv och tänk att det här är någon du bryr dig om
 • Se verkligheten som den är, acceptera den andres beskrivning utan att värdera den
 • Var medvetet närvarande med fokus på vad den andre uttrycker
 • Försök hitta något som du kan validera. Beskriv på ett icke-dömande sätt vad du observerar eller hör och bekräfta

Du validerar genom att:

 • Lyssna uppmärksamt och vara intresserad av vad den andre säger
 • Beskriva det man hör och fråga om man förstått den andre
 • Vara tydlig och sätta ord på sådant som är outtalat för att jämföra så båda har tolkat det på samma sätt
 • Visa förståelse för tidigare upplevelser och erfarenheter och att sådant som har hänt kan ha påverkat den andre
 • Jämlikhet i värde. Bådas åsikter och upplevelser är lika mycket värda, vilket inte behöver värderas som rätt eller fel
 • Visa sin egen sårbarhet och villighet till närmande och kontakt. Då förmedlas en anda av att vi är människor med samma grundläggande behov även om de kan uttryckas olika

Du invaliderar genom att:

 • Vara ouppmärksam, ignorera eller göra något annat samtidigt som den andre pratar
 • Säga att den andre borde tänka eller känna på ett annat sätt, eller att den överdriver mm
 • Göra antaganden om någon, som att sätta etiketter och påstå att någon är på det ena eller andra sättet.
 • Ha åsikter om hur någon borde vara eller känna
 • Att hålla med när någon talar nedsättande om eller invaliderar sig själv
 • Att såra eller reta någon för dennes upplevelser eller känslor. Misstro uttryck för behov, önskningar och känslor
 • Förminska den andre eller behandla denne som mindre vetande
 • Att förlöjliga eller undervärdera någon, se ner på sårbarheter

Validera är inte samma sak som att berömma, erkännande av upplevelser är inte samma som att uppleva likadant, validering av önskan eller åsikter är inte samma som att hålla med

Scroll Up
%d bloggare gillar detta: