Mer om validering

Vad är validering? Att visa tydligt att det någon känner, upplever, önskar eller uttrycker är på riktigt och erkänna/bekräfta/respektera åsikter, känslor, reaktioner, önskemål. Varför är validering viktigt? Det är en förutsättning för god kommunikation och kontakt. Bygger upp tillit och fungerar lugnande eftersom validering förmedlar att man är sedd och tagen på allvar, ger en … Läs mer

Förstå behov och kommunicera dem

När vi inte upplever oss förstådda kan det bero på att det vi kommunicerar inte är tillräckligt tydligt. Kanske vet vi inte ens själva vad det är vi vill att andra ska förstå, eller så förlitar vi oss på tankeläsning. Det senare kan försvåra kommunikationen än mer om den andres oförmåga att läsa tankar ses … Läs mer