NVC

Non violent communication (NVC) är ursprungligen en pedagigik som utvecklades i skolor för bemöta utåtagerande elever och lugna ner konfliktsituationer.

NVC går ut på att kommunicera behov och önskningar personligt och tydligt utan att anklaga eller ifrågasätta. 

Compassion som förhållningssätt utgör egentligen grunden för icke-aggressiv kommunikation. 

Exemplet nedanför beskriver non-violent communication, och som vi kan se är det även ett exempel på icke-dömande, validering och självvalidering – grunderna i compassion.

Vad jag hör den andre säga:

  • När du gör/säger ……..

Hur jag tolkar det:

  • innebär det för mig/tänker jag ……

Vilken känsla jag får av min tolkning:

  • och då känner jag ……

Vilket behov min känsla signalerar:

  • jag behöver ……

Vad jag vill att den andre ska göra eller säga för att möta mitt behov:

  • jag önskar/vill att du …..

Först beskrivs situationen utan att värdera eller kritisera. Ta compassion till hjälp i att ha ett icke-dömande förhållningssätt. 

Därefter utgår du från dig själv och berättar hur du tänker. Kom ihåg att vara tydlig med är det är din tolkning. Det är din egen upplevelse som ska beskrivas. 

Steg tre och fyra handlar om dina känslor och vilka behov de signalerar. Att se dig själv och beskriva vad du känner – självvalidering – är lugnande om du är i affekt, vilket även minskar risken att du väcker försvar. 

Kanske kommer en stark impuls att hämnas eller tillrättavisa den andre om du känner dig sårad, avvisad eller besviken. 

Gå då tillbaka till vilken känsla som väcker impulsen och bekräfta den för dig själv. Stanna upp för att ge dig själv chans att se det långsiktiga målet med dialogen.

Vad vill du att den andre ska göra? 

Berätta om hur du vill att den andre ska bete sig för att tillgodose ditt behov som ett önskemål och inte en uppmaning. 


Ska det verkligen vara nödvändigt att formulera sig på det sättet, kanske du tänker. Ja, faktiskt.

Kanske verkar det stelt och tillgjort att gå efter en mall. Använd den ändå, till att börja med.

Det mesta som vi inte gör per automatik – och det gäller även hur vi formulerar oss – kan kännas obekvämt och kräva både energi och tankekraft. Struktur och mallar kan vara till hjälp innan stigen är upptrampad.

Varje gång vi praktiskt tillämpar ett nytt beteende blir den obanade terrängen mer och mer framkomlig. Den här övningen i non-violent communication ger dig också träning i compassion.


Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”