Bli vän med dig själv del 2

Ge dig själv vänlighet och omsorg Handlingar av omsorg ger signaler om att den som får omsorg är värd det. Gör något av förslagen i varje övning minst tre gånger om dagen. Lägg små lappar påminnelser till dig själv om det är svårt att komma ihåg. Övning: I föregående inlägg finns olika sätt att träna … Läs mer

Mer om validering

Vad är validering? Att visa tydligt att det någon känner, upplever, önskar eller uttrycker är på riktigt och erkänna/bekräfta/respektera åsikter, känslor, reaktioner, önskemål. Varför är validering viktigt? Det är en förutsättning för god kommunikation och kontakt. Bygger upp tillit och fungerar lugnande eftersom validering förmedlar att man är sedd och tagen på allvar, ger en … Läs mer

Förstå behov och kommunicera dem

När vi inte upplever oss förstådda kan det bero på att det vi kommunicerar inte är tillräckligt tydligt. Kanske vet vi inte ens själva vad det är vi vill att andra ska förstå, eller så förlitar vi oss på tankeläsning. Det senare kan försvåra kommunikationen än mer om den andres oförmåga att läsa tankar ses … Läs mer

Bekanta dig med din inre kritiker

Det är inte alltid så lätt att uppfatta självkritiska tankar, ibland finns de bara där som ett bakgrundsbrus. Likväl styr de både känslor och beteenden, men tyvärr inte alltid i den riktning som är mest effektiv eller tar oss dit vi egentligen vill. Den inre rösten kan vara kritisk, dömande, krävande eller stödjande beroende på … Läs mer

Träna din förmåga till självreflektion

Ibland överraskas man av starka känslor eller hamnar i affakt av något som man kanske inte förväntas reagera så starkt på. Eller har återkommande upplevelser av stress eller irritation utan att kunna sätta fingret på vad det är som skapar dem. Det kan ske automatiskt och är inte alltid någonting vi tänker på. Förutom att … Läs mer

Övningar – relationsmönster

Varför upplevs möten med andra människor så olika? Vad är det som får mig att känna mig osäker i vissa sammanhang? Hur kommer det sig att mitt eget beteende är annorlunda beroende på vem jag är tillsammans med? För att förstå dig själv bättre kan de här övningarna vara till hjälp Uppmärksamma i vilka möten … Läs mer

Scroll Up