Träna din förmåga till självreflektion

Mentalisering/självreflektion – att öka medvetenheten om inre upplevelser

När man kommer i kontakt med känslomässiga triggers brukar kroppen signalera, du får en känsla som ofta hänger ihop med erfarenheter av situationer där känslan uppstår. Det sker automatiskt och är inte alltid någonting vi tänker på.
Träning i att uppmärksamma när det händer ger större möjlighet att välja hur du vill agera på den aktuella situationen.

Stanna upp så fort du upptäcker att triggern är igång – som hjälp att bryta affekten kan du säga till dig själv ”oj, vad hände nu?” eller något liknande.

  • Observera din känsla
  • Upplev din känsla som en våg som kommer och går
  • Handla inte impulsivt/automatiskt efter din känsla
  • Acceptera känslan som den är
  • Döm inte känslan

Träning i självreflektion – kan till att börja med vara svårt i stunden och då kan du göra övningen genom retrospektion, dvs i backspegeln

  • Beskriv situationen och vilka tankar och känslor den väcker utan att värdera eller kritisera.
  • Vilken innebörd har tankarna och känslorna för dig? Vart leder de?
  • Vad är din automatiska respons, dvs vad får du en impuls att göra?
  • Känner du igen det här? Tidigare upplevelser, olika sammanhang, impuls, din tolkning, sinnesstämning mm

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.