Övningar – relationsmönster

Varför upplevs möten med andra människor så olika? Vad är det som får mig att känna mig osäker i vissa sammanhang? Hur kommer det sig att mitt eget beteende är annorlunda beroende på vem jag är tillsammans med?

För att förstå dig själv bättre kan de här övningarna vara till hjälp

  1. Uppmärksamma i vilka möten du upplever ömsesidig kontakt och känner dig sedd och förstådd. Vägledning: kroppen avspänd, må-bra känsla, vilja vara kvar i personens närhet, upplevelse av att hen är intresserad av dig som du är, kravlöshet
  2. Uppmärksamma hur möten som tar energi ser ut. Vad är det som gör att du märker att det är ett sådant möte? När upptäcker du det? Vägledning: signaler från kroppen t ex trötthet, spänning, oro, obehag. Tankar om att du vill avsluta samtalet, vill förvinna eller att personen inte verkar intressera sig för dig, Svårt att koncentrera dig på det som sägs, tristess, irritation
  3. Uppmärksamma och ställ frågor till dig själv om dina egna relationsmönster samtal med nära vänner, eller anhöriga och jämför med hur det är i samtal där relationen inte är så viktig för dig. Är det någon skillnad?

Syftet med denna övning är att ”syna korten”, utmana invanda föreställningar, öka flexibiliteten i automatiska handlingsmönster och upptäcka om det dyker upp känslor och tankar som kan ge vägledning för fortsatt utforskande.