Måste man prata om sin barndom?

Många som söker hjälp för upplevda problem i det dagliga livet undrar om det är nödvändigt att gräva i sådant som redan varit. Att vilja se framåt och hantera det som sker här och nu är en sund inställning som även jag delar och ibland är korrigering av tankemönster eller förändringar i vardagssituationer möjliga att genomföra … Läs mer

Övningar – relationsmönster

Varför upplevs möten med andra människor så olika? Vad är det som får mig att känna mig osäker i vissa sammanhang? Hur kommer det sig att mitt eget beteende är annorlunda beroende på vem jag är tillsammans med? För att förstå dig själv bättre kan de här övningarna vara till hjälp Uppmärksamma i vilka möten … Läs mer

Scroll Up