Måste man prata om sin barndom?

Många som söker hjälp för upplevda problem i det dagliga livet undrar om det är nödvändigt att gräva i sådant som redan varit. Att vilja se framåt och hantera det som sker här och nu är en sund inställning som även jag delar och ibland är korrigering av tankemönster eller förändringar i vardagssituationer möjliga att genomföra … Läs mer

Självmedkänsla vs självkänsla

Självmedkänsla betyder att du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och utan att ifrågasätta eller döma ger dig själv tillåtelse och erkännande för det som pågår inom dig. Så som du ser på din bästa vän eller någon du bryr dig om.  Ibland är det svårt att älska sig själv, eller ens tycka om … Läs mer

Validering

Begreppen validering och invalidering handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi bemöter oss själva. Att validera någon innebär att acceptera – utan att värdera eller döma – vad denne känner, upplever och tänker. Handlingar kan vara fel och behöva korrigeras, men inte inre upplevelser och känslor. Som tröst fungerar närhet och kontakt bättre … Läs mer