Måste man prata om sin barndom?

Många som söker hjälp för upplevda problem i det dagliga livet undrar om det är nödvändigt att gräva i sådant som redan varit. Att vilja se framåt och hantera det som sker här och nu är en sund inställning som även jag delar och ibland är korrigering av tankemönster eller förändringar i vardagssituationer möjliga att genomföra … Läs mer

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, emotioner, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra.  Kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra bidrar både till självförståelse och hanterbarhet genom att vi tittar på dem steg för steg. Frågor om hur det hänger ihop … Läs mer

Scroll Up