Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad metod som utformats specifikt för att minska risken för återfall i missbruk. Metoden kan tillämpas på alla former av missbruk såsom alkohol, narkotika, mat, spel, sex eller annat dopaminhöjande.  Jag väljer i texten som följer ordet nykterhet, i betydelse avhållsamhet från missbruk. Första delen av behandlingen handlar om kartläggning av situationer, sinnestillstånd … Läs mer

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, emotioner, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra.  Kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra bidrar både till självförståelse och hanterbarhet genom att vi tittar på dem steg för steg. Frågor om hur det hänger ihop … Läs mer

Scroll Up