Självmedkänsla vs självkänsla

Självmedkänsla betyder att du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och utan att ifrågasätta eller döma ger dig själv tillåtelse och erkännande för det som pågår inom dig. Så som du ser på din bästa vän eller någon du bryr dig om.  Ibland är det svårt att älska sig själv, eller ens tycka om … Läs mer

Validering

Begreppen validering och invalidering handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi bemöter oss själva. Att validera någon innebär att acceptera – utan att värdera eller döma – vad denne känner, upplever och tänker. Handlingar kan vara fel och behöva korrigeras, men inte inre upplevelser och känslor. Som tröst fungerar närhet och kontakt bättre … Läs mer

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad metod som utformats specifikt för att minska risken för återfall i missbruk. Metoden kan tillämpas på alla former av missbruk såsom alkohol, narkotika, mat, spel, sex eller annat dopaminhöjande.  Jag väljer i texten som följer ordet nykterhet, i betydelse avhållsamhet från missbruk. Första delen av behandlingen handlar om kartläggning av situationer, sinnestillstånd … Läs mer

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, emotioner, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra.  Kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra bidrar både till självförståelse och hanterbarhet genom att vi tittar på dem steg för steg. Frågor om hur det hänger ihop … Läs mer

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) – är för mig ett  förhållningssätt som genomsyrar all behandling eftersom den inriktar sig på kärnan. Vi människor har alla samma grundläggande behov och känslor.  CFT handlar om att hjälpa sig själv genom förståelse och medkänsla.  Om vi förstår vilka behov olika känslor signalerar blir även de obehagliga, som vi ofta vill … Läs mer

Scroll Up