Mer om validering

Vad är validering? Att visa tydligt att det någon känner, upplever, önskar eller uttrycker är på riktigt och erkänna/bekräfta/respektera åsikter, känslor, reaktioner, önskemål. Varför är validering viktigt? Det är en förutsättning för god kommunikation och kontakt. Bygger upp tillit och fungerar lugnande eftersom validering förmedlar att man är sedd och tagen på allvar, ger en … Läs mer

Validering

Begreppen validering och invalidering handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi bemöter oss själva. Att validera någon innebär att acceptera – utan att värdera eller döma – vad denne känner, upplever och tänker. Handlingar kan vara fel och behöva korrigeras, men inte inre upplevelser och känslor. Som tröst fungerar närhet och kontakt bättre … Läs mer

Scroll Up