Mer om validering

Vad är validering? Att visa tydligt att det någon känner, upplever, önskar eller uttrycker är på riktigt och erkänna/bekräfta/respektera åsikter, känslor, reaktioner, önskemål. Varför är validering viktigt? Det är en förutsättning för god kommunikation och kontakt. Bygger upp tillit och fungerar lugnande eftersom validering förmedlar att man är sedd och tagen på allvar, ger en … Läs mer

Scroll Up