Självmedkänsla vs självkänsla

Självmedkänsla betyder att du ser på dig själv med kärleksfulla ögon. Så som du skulle se på din allra bästa vän. När du utan att ifrågasätta eller döma ger dig själv tillåtelse och erkännande för allt som pågår inom dig. 

Ibland är det svårt att älska sig själv, eller ens tycka om sig själv. Då är det precis det man kan bekräfta, att det är svårt. 

Om du upplever dig otrygg eller osäker kanske du tänker ”jag vill ha bättre självkänsla”. Att vilja känna sig trygg och säker är förståeligt. 

Men en uppmaning om att känna något annat än det du känner ger också budskap om att din nuvarande upplevelse är fel. 

Självmedkänsla och medkänsla – compassion – är inte någonting som kan vara bra eller mindre bra. Det är ett förhållningssätt gentemot dig själv och andra. 

Självmedkänsla är att vilja vara med sig själv oavsett sinnestillstånd. 

Linda in det som känns svårt i bomull istället för att fly eller kritisera dig själv för att du känner det du känner. 

Det är ju när vi har det svårt vi behöver en varm hand att hålla i. 

Compassion kan tränas i vardagen genom självvalidering, värme, icke-dömande och vänlighet. 

Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”