Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad metod som utformats specifikt för att minska risken för återfall i missbruk. Metoden kan tillämpas på alla former av missbruk såsom alkohol, narkotika, mat, spel, sex eller annat dopaminhöjande.  Jag väljer i texten som följer ordet nykterhet, i betydelse avhållsamhet från missbruk. Första delen av behandlingen handlar om kartläggning av situationer, sinnestillstånd … Läs mer

Scroll Up