Utbildning och handledning

Jag föreläser inom bland annat följande områden:  

Stress, arbetsrelaterad stress, självmedkänsla/compassion, kommunikation, lågaffektivt bemötande, ADHD

Handledning

Individuellt eller i grupp för yrkesverksamma inom vård, socialt arbete, skola

Teman efter önskemål, exempel på ämnen:

– Vad är stress?
– Våra motivationssystem – hot – utforskande – trygghet
– Vad händer i kroppen vid akut stress respektive långvarig stress
– Stressens ursprungliga funktion

– Förebygg stressrelaterad ohälsa på individ- och organisationsnivå
– Omöjliga ekvationer – att inte räcka till – empatitrötthet
– Tillit, ansvar och kontroll

– Non violent communication – icke-konfrontativ kommunikation – att samtala med empati och närvaro för att skapa kontakt 

Självmedkänsla/compassion

– Motverkar empatitrötthet i människovårdande yrken 
– Inte en metod utan ett förhållningssätt, stödjande istället för självkritik och dömande
– Minskar stressrelaterad ohälsa

Övrigt

– Neuropsykiatriska diagnoser
– Ångesttillstånd
– Beroende/missbruk
– Att förstå dysfunktionella beteenden

Priser

Heldag 6500 kr
Halvdag 3500 kr
1500 kr/timme

* reseersättning kan tillkomma **2021 är verksamheten momsbefriad

Scroll Up