Förstå behov och kommunicera dem

När vi inte upplever oss förstådda kan det bero på att det vi kommunicerar inte är tillräckligt tydligt. Kanske vet vi inte ens själva vad det är vi vill att andra ska förstå, eller så förlitar vi oss på tankeläsning. Det senare kan försvåra kommunikationen än mer om den andres oförmåga att läsa tankar ses … Läs mer