Vad kan en samtalsterapeut?

Jag fick idag frågan vad de olika titlarna bland samtalsterapeuter står för. Det är nog många som undrar samma sak. Kan vem som helst kalla sig samtalsterapeut? 

Ja, faktiskt. Det står vem som helst fritt att erbjuda tjänster och kunden bedömer själv om det är värt priset. Blir kunderna inte nöjda kommer de inte tillbaka och branschen sanerar sig själv. Men när vi är sårbara är det inte alltid bara att byta leverantör av en tjänst. 

Det finns många med stor kunskap och erfarenhet som gör ett mycket bra arbete oavsett yrkestitel. Samtidigt som rätt utbildning självklart är en försäkran om en viss grundkvalitet. Jag ska – något förenklat – försöka förklara några av övriga titlar som kan förekomma. 

Yrkestitlar och legitimation

För att bedriva psykoterapi, och använda just benämningen psykoterapi, måste man vara legitimerad psykoterapeut. Psykoterapeut är en yrkesskyddad titel och förutsätter högskoleexamen, yrkeserfarenhet i form av samtalsbehandling med egna klienter, grundutbildning i psykoterapi, även kallad steg 1, terapi för egen del minst femtio timmar, metodhandledning och klientarbete under utbildningen och därefter legitimationsutbildning (steg 2). 

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Legitimation finns i många hälso- och sjukvårdsyrken och utfärdas av socialstyrelsen utifrån specifik utbildning för yrket och lämplighetsbedömning. För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator krävs antingen en speciell examen för detta alternativt socionomexamen plus påbyggnadsutbildning och/eller minst fem år som yrkesverksam sjukhuskurator. 

Auktoriserad socionom

Auktorisation är en kvalitetsstämpel för socionomer. Krav som ska uppfyllas är socionomexamen, minst tre år som yrkesverksam, minst hundra timmar kvalificerad handledning samt lämplighetsintyg från en arbetsledare och en kollega. 

Vad betyder diplomerad, certifierad eller licensierad?

Det kan vara olika, och beroende på hur viktigt det är med dokumenterad kompetens kan man behöva kolla upp vad titeln innebär i det enskilda fallet. 

Sist men inte minst. Vi är människor också. Det är omöjligt att vara helt säker på om personen bakom titeln passar just dig.

Scroll Up
%d bloggare gillar detta: