Träna din förmåga till självreflektion

Ibland överraskas man av starka känslor eller hamnar i affakt av något som man kanske inte förväntas reagera så starkt på. Eller har återkommande upplevelser av stress eller irritation utan att kunna sätta fingret på vad det är som skapar dem. Det kan ske automatiskt och är inte alltid någonting vi tänker på. Förutom att … Läs mer

Scroll Up