Värderad riktning

Värderingar, eller viktiga värden, är sådant som verkligen betyder något för dig och beskriver den riktning i livet som du vill färdas i. Värderingar är inte samma sak som mål. Mål är punkter som kan bockas av och uppnås, medan värderingar är en pågående process som hela tiden består av val och riktade handlingar. Under … Läs mer