Värderad riktning

Värderingar, eller viktiga värden, är sådant som verkligen betyder något för dig och beskriver den riktning i livet som du vill färdas i. Värderingar är inte samma sak som mål. Mål är punkter som kan bockas av och uppnås, medan värderingar är en pågående process som hela tiden består av val och riktade handlingar. Under … Läs mer

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT är förkortning för Acceptance commitment therapy men uttalas som det engelska ordet i betydelse viljestyrd handling. Ibland är livet riktigt svårt och acceptans kan låta som en omöjlighet. Men acceptans betyder inte att gilla läget eller försöka tänka positivt i alla lägen. Det handlar om att se dig själv där du befinner dig, bekräfta och … Läs mer

Scroll Up