Individuell samtalsterapi

Jag tar emot vuxna och ungdomar från 13 år för individuella samtal och behandlar alla typer av problem, såsom ångest, oro, stress, sömnstörningar, missbruk, beroende, tvång, depression eller oönskade beteenden. Under första samtalet gör vi en kartläggning och planering för behandlingen.
Jag utgår alltid från din egen problemformulering och mål med terapin. Ibland är det svårt att sätta ord på vad man behöver. Då börjar vi där. Ansatsen är utforskande, icke-dömande, med syfte att förstå och skapa en trygg relation för att möjliggöra förändring. Om du är osäker på vad du kan få för hjälp är du välkommen att maila eller ringa mig och fråga. En hel del svar kan också du få genom att söka här på sidan.
När det gäller barnsamtal är det mognad och barnets egna önskemål som styr. Föräldrastöd brukar vara mer hjälpsamt när barnen är lite yngre.

750 kr/60 min

Ungdom upp till 20 år 500 kr

Scroll Up