Tvångsbeteenden

Diagnosen OCD eller tvångssyndrom sätts när tvångshandlingar har stor påverkan på aktiviteter för daglig livsföring, såsom att man inte kan ha ett arbete eller sköta sin personliga omsorg. Men tvångsbeteenden behöver inte ha diagnosticerats för att upplevas som problem. Det blir ett problem för dig om du känner att du bara måste utföra vissa handlingar eller tänka vissa tankar för att undvika det du själv definierar som katastrof, och om detta tar mycket tid och energi. Föreställningen om vad som skulle kunna hända om tvångshandlingen inte utförs behöver inte alltid vara någonting som du tidigare upplevt eller rent logiskt tror på.

Vanliga tvångshandlingar kan vara att kontrollera om och om igen fast man redan har gjort det, att tvätta händerna väldigt ofta fast de är helt rena, att inte kunna avbryta tankekedja eller aktivitet utifrån föreställningen om att det då skulle kunna hända något.

Tvång brukar ofta, men inte alltid, hänga ihop med ångest eller oro. Handlingarna fungerar då som en strategi för att bli av med ångesten eller obehaget, eller försäkranden genom kontroll för att minska oro.