Teoretiska grunder utifrån ditt behov

Under en terapiprocess är det vanligt att saker dyker upp som inte varit synliga tidigare. Jag använder därför en blandning av olika teorier och behandlingsmodeller utifrån dina behov och din kommunikationsstil.

Eftersom kunskap är trygghetsskapande och förändring handlar om inlärning av nya beteenden kommer jag löpande fylla på hemsidan med inlägg som beskriver förklaringsmodeller och verktyg.

Förhoppningsvis kan mina korta beskrivningar väcka ditt intresse av att veta mer!

KBT

Compassionfokuserad terapi

ACT

Anknytningsteori

MI

Återfallsprevention

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.