Utbildning och föreläsning

Jag föreläser och utbildar inom följande områden: missbruk, beroende, stress, bemötande, relationer, ADHD, ångest, depression, livsstilsförändringar, motivation, egenvård vid kroniska sjukdomar och smärttillstånd, non-violent communication

Jag erbjuder även handledning och konflikthantering.

Uppdrag utformas efter överenskommelse