Panikångest

Alla har vi väl blivit vettskrämda någon gång, eller hur? 

Hjärtat slår hårt och fort, andningen blir ytlig, du kan uppleva yrsel och illamående. 

Kroppen reagerar på fara genom att aktivera det sympatiska nervsystemet som gör kroppen redo för kamp eller flykt. 

Ångest kan beskrivas som en oförklarlig eller överdriven rädsla, kanske utifrån en tanke eller kroppsförnimmelse. 

Panikattacker är resultatet av feltolkningar av kroppens naturliga svar på rädsla och ångest och kan utlösas av antingen situationer eller inre upplevelser.  Feltolkningarna kan bero på tidigare händelser som antingen upplevts mycket obehagliga eller utgjort verklig fara. 

Exempel på hur kroppens reaktioner kan ge upphov till överdriven rädsla är hjärtklappning som i tanken kan tolkas som en hjärtinfarkt, eller bisarra tankar som kan skapa rädsla för att förlora förståndet eller bli sedd som avvikande. 

Det är inte du som själv hittar på dina symptom eller väljer att feltolka dem. 

Överlevnadshjärnan kan ta över när vi blir riktigt rädda. Då bildas en ond cirkel där feltolkningar av symptom leder till ännu starkare symptom. Ångest ger mer ångest tills det blir en panikattack.

Om du någon gång haft en panikattack kanske du börjar undvika sådant som förknippades med den.

Kanske blir du extra vaksam på din kropp eller din omgivning. För att kunna undvika fara måste man ju snabbt upptäcka den. 

Vaksamheten på symptom och undvikandet av situationer som förknippas med ångest kan ge en känsla av kontroll och en lättnad för stunden. 

Tyvärr skapar dessa försök att lösa problemet mönster som vidmakthåller det. 

Undvikande har en tendens att sprida sig. Hjärnan lär sig snabbt att koppla ihop allt möjligt med potentiell fara. 

Vaksamhet skapar stress. Högre grundstress ökar de symptom som förknippas med ångest. 


Genom att lära dig mer om hur det hela hänger ihop kan du bryta den onda cirkeln. 

Behandling av panikångest går ut på att förstå processen och hitta sätt att hjälpa dig själv när symptomen uppstår. 

Det kan ibland räcka med kunskap. Om du förstår vad som händer och att det är naturliga reaktioner kan det bli lättare att våga utmana rädslorna och vara kvar i obehaget tills överlevnadshjärnan slutar felkoppla. 

Exponering är en del i behandlingen av olika fobier och ångestsyndrom. Det är genom att motbevisa överlevnadshjärnan i föreställningen om fara som vi kan lära om. Men det är inte alltid så lätt att vara kvar i obehaget. Syftet kan också misstolkas som att det är dina reaktioner som ska tränas bort.

Jag låter därför compassion genomsyra all behandling. När det är svårt att stå ut behöver du först träna förmågan att ta hand om dina känslor med värme.

Istället för att hitta sätt att minska eller få ångesten att försvinna närmar vi oss den med nyfikenhet och vänlighet, som den del av känsloregistret den är. Då minskar vi istället hotet den är förknippad med vilket gör dig friare att använda energi och tankekraft till dina viktiga värden.

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.