Övningar – relationsmönster

Varför upplevs möten med andra människor så olika? Vad är det som får mig att känna mig osäker i vissa sammanhang? Hur kommer det sig att mitt eget beteende är annorlunda beroende på vem jag är tillsammans med?

För att förstå dig själv bättre kan de här övningarna vara till hjälp

  • Uppmärksamma i vilka möten du upplever ömsesidig kontakt och känner dig sedd och förstådd.

Vägledning: kroppen avspänd, må-bra känsla, vilja vara kvar i personens närhet, upplevelse av att hen är intresserad av dig som du är, kravlöshet

  • Uppmärksamma hur möten som tar energi ser ut. Vad är det som gör att du märker att det är ett sådant möte? När upptäcker du det?

Vägledning: signaler från kroppen t ex trötthet, spänning, oro, obehag. Tankar om att du vill avsluta samtalet, vill förvinna eller att personen inte verkar intressera sig för dig, Svårt att koncentrera dig på det som sägs, tristess, irritation

Uppmärksamma och ställ frågor till dig själv om ditt eget relationsmönster

I samtal med nära vänner, eller personer du har någon form av relation till.

  • Försök vara medveten om kroppens signaler när du märker att du är på väg att undvika en fråga eller säga någonting som tar samtalet längre ifrån ett (för dig) känsligt/svårt ämne. Bara notera hur det känns utan att göra någonting åt känslan.
  • Stanna upp och fråga dig själv vad det skulle kunna finnas för risk med att närma dig (om instinkten vill få dig att skapa avstånd) eller prata om det du är på väg att avleda samtalet ifrån. Välj sedan hur du vill göra.

I samtal där relationen inte är så viktig för dig

  • Samma som ovan, men prova att gå emot känslan. Hur blev det?

Syftet med denna övning är att ”syna korten”, utmana invanda föreställningar, öka flexibiliteten i automatiska handlingsmönster och upptäcka om det dyker upp känslor och tankar som kan ge vägledning för fortsatt utforskande.

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.