CV

Anneli Zetterström

Auktoriserad socionom
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Steg 1 KBT
författare

Erfarenhet

2004 – 2019 Sjukhuskurator Uddevalla Sjukhus

Barnmottagning: enskilda samtal med barn/ungdomar, föräldrastöd och familjebehandling
Övriga mottagningar: krisstöd, utredning och behandling av sjukdomsrelaterade symptom, motivation till egenvård, patientskolor och föreläsningar.
Kris- och stödsamtal vid svåra olyckor/sjukdomstillstånd, anhörigstöd, intyg, utredning, konsultation till övriga vårdgivare.

2019-03 – 2019-06 konsultuppdrag samtalsmottagningen VC Centrumpraktiken Kungälv

Samtal med KBT-inriktning för patienter inom primärvården, huvudsakligen korttidsbehandling vid ångest, stress, depression

2019 – Skolkurator, Fredkullaskolan år F-9, Kungälv

Samtal med elever och föräldrar, handledning pedagoger och övrig skolpersonal, undervisning inom psykisk hälsa, utbildning av personal.

2019 –Behandlingsassistent Aröd stödboende, Göteborgs stad Social resursförvaltning

Motiverande samtal, utredning/kartläggning på uppdrag från socialtjänsten.

Utbildning

1998-08 – 2003-01  

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Socionomexamen

2010-08 – 2011-12

Psykoterapeututbildning KBT grundnivå steg 1, Evidens utbildning, Göteborg

Kortare utbildningar: 

Compassionfokuserad terapi, ACT, anknytningsteori, Återfallsprevention, Motiverande samtal, DBT, traumabehandling, samt handledning utifrån dessa.

Projekt inom rollen som sjukhuskurator: 

Rådgivare för alkoholfrågor i projekt Hälsofrämjande Sjukhus, föreläsningar för ST-läkare 

Scroll Up