KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, emotioner, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra. 

Kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra bidrar både till självförståelse och hanterbarhet genom att vi tittar på dem steg för steg. 

Att ställa frågan hur det hänger ihop är utan dömande vilket ökar möjligheterna till att våga närma sig även de känslomässigt svåra delarna och förhoppningsvis väcks din nyfikenhet. 

Jag använder sällan bara en metod eller teoretisk modell när jag arbetar utan följer dina behov och avgör under processens gång vad som är mest hjälpsamt. 

Inom KBT finns många inriktningar som kan ses som varianter av eller fördjupningar inom vissa områden.

Jag anser att självmedkänsla är den allra viktigaste komponenten i all behandling. Vänlighet och omsorg i synen på dig själv och allt som är du.

Du är inte dina problem. 

Läs gärna mer om tredje vågens KBT;  Compassionfokuserad terapi (CFT) och Acceptance commitment therapy (ACT). För den som är intresserad av mer finns även inlägg om  anknytningsteori, Non-violent communication, MI och Återfallsprevention.


Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”