Dysfunktionella beteenden

Varför gör jag så här fast jag vet att det inte är bra?

Beteenden har alltid en funktion. Till och med de som är ohjälpsamma eller rent av destruktiva. 

Problembeteenden uppstår när vi medvetet eller omedvetet försöker undvika känslor som fått en koppling till obehag. 

Alla känslor kan bli larmade, som jag kallar kopplingen mellan obehag och känsla. 

Jag använder sorg som exempel i en beskrivning av hur det kan gå till:

Sorg är en i grunden vilsam känsla som talar om att vi förlorat något värdefullt och därför behöver närhet, tröst och trygghet. 

När sorg inte får kännas kan det vara för att den är larmad. 

Kanske du var ledsen och sökte tröst, och fick höra att det inte var så farligt. 

Eller fick en föraktfull blick, eller en tillrättavisning. 

Om det hände ofta klistrades skam ihop med behov av tröst. 

Skam signalerar risk för att bli övergiven. 

Ett övergivet barn överlever inte.

Rädsla kopplas också på. Larm!

När larmet tjuter skapas strategier för att tysta det. 

Bita ihop. Skaka av sig. 

Eller det allra effektivaste – släcka behovet. 


De som är lyckligt lottade och tillräckligt ofta blivit kärleksfullt sedda och speglade kan uppfatta känslor och förstå behoven, se till att få dem tillgodosedda eller sörja att inte få det. 


Det är aldrig för sent att börja se sig själv med kärleksfulla ögon. 

Alla känslor, även de larmade, är normala mänskliga reaktioner och vägvisare till oss själva. 

Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”