CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) – är för mig ett  förhållningssätt som genomsyrar all behandling eftersom den inriktar sig på kärnan. Vi människor har alla samma grundläggande behov och känslor. 

CFT handlar om att hjälpa sig själv genom förståelse och medkänsla.  Om vi förstår vilka behov olika känslor signalerar blir även de obehagliga, som vi ofta vill undvika, möjliga att möta med värme och icke-dömande. Förstår vi oss själva kan vi även ersätta självkritik med vänlig vägledning. 

Inom CFT används begreppet motivationssystem för att göra sambanden mellan känslor och behov begripliga ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. 

Compassioncirklarna illustrerar funktionen av känslor ur ett biologiskt perspektiv
Källa: psykologi med mera.se

Scroll Up
%d bloggare gillar detta: