Sömnproblem

Hur man lever under dagarna påverkar sömnen och hur man sover påverkar i sin tur livskvalitet och hälsa. Sömnproblem kan orsakas av många saker och är ofta en anledning till att man söker hjälp från vården. Sömnstörningen riskerar där att bli en enbart medicinsk fråga och man åtgärdar symptomet, kanske med sömnmedicin, utan att undersöka bakomliggande faktorer och förändra dem. Samtidigt kan det vid svåra sömnstörningar vara nödvändigt att bryta mönstret för att orka arbeta med grundproblemet och då kan man under korta perioder vara hjälpt av sömnmedicin. 

Yttre och inre faktorer som kan påverka sömnen

Sömnhygien

Sovrumsmiljön, rutiner, aktiviteter innan man ska sova är exempel på sådant som man kanske inte tänkt på men är lätt att ändra på.

Stress 

Sömnbrist sänker stresströskeln och vi får stresspåslag vid lägre påfrestningar samtidigt som stress är ett tillstånd av beredskap och larm som ger signaler till kroppen om att vara vaksam mot fara, vilket inte förenligt med att sova djupt. Om vi ändå lyckas somna blir sömnen ofta ytlig och orolig.

Alkohol, kaffe och nikotin

Många tar till alkohol för att varva ner och för att somna vilket leder till sämre sömnkvalitet och större problem att somna när alkohol inte används. På längre sikt även ökad ångest och inre stress som vidmakthåller den onda cirkeln. Trötthet ökar även benägenheten att ta till stimulantia såsom nikotin och koffein men leder ofta till större sömnproblem.

Fysisk inaktivitet

Sömnbrist kan minska motivation och ork till fysisk aktivitet samtidigt som man vet att det skulle hjälpa en att sova bättre om man bara orkade komma igång.

Och sömnen påverkar i sin tur

Motivation till förändring

Det krävs energi och motivation för att påbörja någonting nytt och fullfölja det man påbörjat. Om man lidit av sömnstörningar under en längre tid kan det vara svårt att genomföra större förändringar eftersom energin ofta är låg. Det första vi fokuserar på är därför att hitta något som går att förändra utan att det krävs allt för stora ansträngningar.

Din sårbarhet för psykisk ohälsa

Sömnen kan hänga ihop med olika former av psykisk ohälsa, både genom att vara en del av symptomen och samtidigt öka sårbarheten för bland annat stress, ångest och depression.

Scroll Up