Par- och familjeterapi

Nära relationer är livsviktiga för oss människor, men ibland är det svårt, just för att de är så viktiga. Vi bär med oss erfarenheter från alla tidigare relationer som kan påverka oss än idag. Ibland fastnar vi i oönskade mönster som är svåra att komma ur.
I en relation finns två uppsättningar av allt. Behov, rädslor, erfarenheter, känslominnen. Inte konstigt att det kan bli krockar och missförstånd.
Par- eller familjeterapi hos mig handlar om att få hjälp med att förstå varandra och kommunicera utifrån behov och önskningar. Behandlingsgrunderna är compassionfokuserad terapi, anknytningsteori och non-violent communication.

1000 kr/ 90 min

Kontakt: Ring eller skicka sms 070-6227085 eller via kontaktformuläret nedan

    Scroll Up