Utbildning&föreläsning

Jag föreläser och utbildar inom följande områden: missbruk, beroende, stress, bemötande, relationer, ADHD, ångest, depression, livsstilsförändringar, motivation, egenvård vid kroniska sjukdomar och smärttillstånd.

Stress

– Vad är stress?
– Våra motivationssystem – hot – utforskande – trygghet
– Vad händer i kroppen vid akut stress respektive långvarig stress
– Stressens ursprungliga funktion

Arbetsrelaterad stress

– Förebygga stressrelaterad ohälsa på individ- och organisationsnivå
– Omöjliga ekvationer – att inte räcka till
– Situationer i det vardagliga arbetet som kan väcka frustration eller stress
– Tillit, ansvar och kontroll

Kommunikation

– Non violent communication – icke-konfrontativ kommunikation, särskilt hjälpsamt i situationer där det finns risk att väcka försvar
– Reptilhjärnan, däggdjurshjärnan eller människohjärnan? Förstå vilken av dem den andre befinner sig i för att kunna anpassa kommunikationen därefter. – Lyssna med empati och närvaro

Självmedkänsla/compassion

– Motverkar empatitrötthet i människovårdande yrken – Främjar relationer – Istället för självkritik och dömande
– Inte en metod utan ett förhållningssätt
– Minskar stressrelaterad ohälsa

Övrigt

– Neuropsykiatriska diagnoser
– emotionell instabilitet, affektiva sjukdomar
– Ångesttillstånd
– Beroende/missbruk
– Att förstå dysfunktionella beteenden – Anknytningsteori

Handledning

För personal inom vård, omsorg eller skola. Individuellt eller i grupp.

Kostnad
Heldag 6500 kr
Halvdag 3500 kr
1500 kr/timme

2019 är jag befriad från moms, reseersättning kan tillkomma