Stress

Har du någon gång fått rådet att inte stressa? 
Kanske visste du vilka beteenden eller situationer som gav stresspåslag och hade möjlighet att förändra dem. Tyvärr är det inte alltid så enkelt.

Stress är inte alltid något som syns. Det är inte samma sak som att skynda sig, även om tanken på att det är bråttom ofta är kopplad till stress. En uppmaning om att inte stressa kan öka stressen, om det blir ett krav som upplevs svårt att uppfylla. 

Stress är kroppens sätt att mobilisera sig för kamp, flykt eller jakt. De förstnämnda sätter igång mekanismer i kroppen i syfte att möta hot och fara och det sistnämnda är vad som ibland kallas positiv stress; kickar, driv och prestationer. 
Stress är inte bara skadligt utan är ursprungligen en överlevnadsfunktion. Vid fara gäller det att snabbt få ut socker och syre med blodet till de viktigaste musklerna för flykt och försvar. Därför ökar pulsen och blodtrycket, nacken och bröstkorgen spänner sig och vi blir fokuserade på det viktigaste. Undanröja hotet. Sätta oss i säkerhet. Söka oss till trygghet och återhämtning. 


I vissa fall – ofta handlar det om att hotet eller påfrestningarna är övermäktiga – reagerar kroppen tvärtom  och blir helt kraftlös. 


Det är så hotsystemet är menat att fungera. Tillsammans med trygghetssystemet och utforskarsystemet.
Enstaka stresspåslag – vila och trygghet – prestation och utforskande – vila och trygghet och så vidare. 
Det är när återhämtningen och tryggheten inte är tillgänglig som stressen blir skadlig.

Vår överlevnadshjärna är snabb, men inte särskilt bra på att sortera.
Den tar emot signaler från alla våra sinnen. Tankar, kroppsförnimmelser, känslor, ljud.
Och när stressen ökar slår tänk-hjärnan på batterisparläge. Just när vi skulle behöva ha tillgång till problemlösningsförmågan!
Därför kan tankar ge stresspåslag. En känsla som är förknippad med tillrättavisningar eller avvisanden kan också uppfattas som hot. 

Stress utan tillräcklig återhämtning kan påverka sömnen, minnet, koncentrationen och förmågan att reglera känslor. Huvudvärk och spänningar i rygg och nacke är också vanliga symptom på stress. 

För att minska skadlig stress behöver vi ta reda på vad som orsakar den. Både yttre och inre påfrestningar.
Här kan du själv börja genom att stanna upp ibland och fråga dig själv hur du har det just nu.