Alkoholproblem eller andra typer av beroenden

Funderar du på om du dricker för mycket, eller om alkohol – eller andra berusningsmedel – orsakar problem eller tar för stor plats i din tillvaro?
Skulle du vilja ha hjälp men är osäker på hur du ska bli bemött, eller hur det du berättar ska dokumenteras? 

Jag har tystnadsplikt och för inte journal. Det är du som bestämmer målsättningen och jag hjälper dig där du är, oavsett om du har ett riskbruk och vill förändra det, funderar på eller vet att du har ett skadligt bruk eller beroende. 

Problemformulering och kartläggning kommer att bestämma hur vi utformar din behandling och här kan jag, om det är lämpligt, använda ett par metoder som är utformade för olika former av missbruk. Jag har även använt mig av dessa när det gäller överätande, spelmissbruk och olika former av tvång. 

Motiverande intervjuer är en modell för samtal som kan användas oavsett var du befinner dig i din process. Metoden består av kartläggning av hinder för förändring och frågor som ska bidra till reflektion, motivation och tillit till den egna förmågan.

För den som lyckats komma ur substansmissbruk av något slag är det viktigt att bibehålla de nya färdigheterna och jobba aktivt med att medvetandegöra inre och yttre faktorer som kan utgöra risk för återfall. 
Återfallsprevention är ett strukturerat program med olika delar som kan liknas vid KBT riktat mot ett specifikt problemområde.