Hur går det till?

Alla som söker hjälp har unika behov, erfarenheter och målsättningar. Problemens art varierar från sådant som kan lösas med lite kunskap och träning; till komplexa tillstånd som yttrar sig på många sätt och har stor påverkan på flera livsområden. Det är också olika hur mycket man vill lyfta upp och bearbeta, förändra eller ens prata om. Därför är det svårt att ge svar på hur många samtal som behövs innan kartläggning och målformulering gjorts. Oavsett om du räknat med några få samtal eller vill låta det få ta den tid det tar gör vi med jämna mellanrum en utvärdering och reviderar upplägg och målsättningen vid behov. Allt sker i dialog och samarbete. Du bestämmer vad du vill ha ut av mig och jag ger förslag på hur det kan ges.