Depression

Saknar du energi och känner dig nedstämd på ett sätt som genomsyrar hela din tillvaro? Är dina tankar om dig själv, din förmåga eller framtiden så negativa att det påverkar din initiativförmåga? Känns livet tungt?

Att tappa livslusten, motivationen och intresse för sådant som tidigare varit en källa till glädje är vanligt när man är deprimerad. 
Det blir lätt en ond cirkel där nedstämdheten leder till minskat intresse för omgivningen och minskad aktivitet, vilket lämnar mer plats för fokus på den egna sinnesstämningen. 
Ju mer du känner av din nedstämdhet desto sämre mår du. Kanske hamnar du i grubblande eller orostankar som inte vill släppa taget. 
Att känna hopplöshet ingår i att vara deprimerad. Men det är inte hopplöst! 

Kognitiv beteendeterapi utformades från början just för depressionsbehandling (Aaron Beck, Cognitive therapy of depression). Många av de ursprungliga metoderna, såsom beteendeaktivering och utforskande av katastroftankar och tankefällor är fortfarande lika användbara.  
Jag ser också självmedkänsla som en central del i behandlingen för det är ju när du mår dåligt som du verkligen behöver förståelse och värme. Både i terapirelationen och i relationen med dig själv.