Beskrivning

Punkterna nedan är exempel på upplägg

  • Kartläggning och sammanfattning av anledningen till att du söker hjälp. Jag kommer att be dig beskriva hur ditt problem påverkar din nuvarande situation, om du vet när det uppstod eller förvärrades och om det finns flera olika problem som du behöver ha hjälp med.

Hemuppgifter brukar vara att observera dig själv i de situationer som problemet visar sig. Du kommer att få med dig instruktioner om hur du ska komma ihåg att observera dig själv och vad jag vid nästa tillfälle kommer att fråga dig om. Bara att få med sig denna hemuppgift räcker för att hjälpa dig komma ihåg vad som hände när vi pratar senare, så det är faktiskt inte hela världen om du skulle glömma att göra hemuppgiften.

  • Genom uppgiften att observera får du bättre koll på när och hur problemet visar sig och vi kan undersöka om det är i specifika situationer, om det redan nu går att se mönster och gemensamma nämnare, eller om känslor förknippade med de aktuella situationerna påminner dig om någonting.

Återkommande frågeställningar genom hela terapin kommer handla om hur olika sätt att tänka och göra resulterar i skillnader. Men du har förmodligen redan försökt lösa det själv och därför är det bra att veta vad du redan försökt med och vad som har fungerat och inte fungerat.

  • Vi går under något av de första samtalen igenom vad du tycker är en rimlig målsättning, vad som är gott nog för att du ska uppleva att du gjort en förändring i din värderade riktning.
  • Förståelse är viktigt för att öka självmedkänslan. När du kan förstå dina beteenden utifrån behov som inte kunnat tillgodoses kommer du ha lättare för att närma dig sådant som problemet kanske varit en strategi som skyddat dig tidigare.

Nyfiket utforskande kan göra det möjligt att upptäcka känslor och kroppsförnimmelser precis innan eller i situationer som utlöser eller förknippas med problemet. Ibland är det känslor som av någon anledning varit förenade med smärtsamma erfarenheter eller responser från omgivningen. Då ägnar vi tid åt att utforska känslan.

  • Om det behövs får du mer kunskap om känslor, affekter hur de fungerar och hänger ihop med behov som alla människor har.
  • Andningsövningar, övningar i självmedkänsla och att se sig själv på ett icke-dömande sätt kan göras i rummet och även tränas hemma mellan samtalen.
  • Sammanfattning av vad som uppnåtts och vad som fortfarande behöver utforskas eller tränas på. Vilka förändringar har skett? Är vi på rätt väg, eller ska vi ändra på riktning och fokus? Hur fungerar kontakten, om du upplever dig förstådd eller om det är någonting som vi behöver gå igenom igen. Det kanske är någonting du kommit på att vi missat, eller ett nytt problem som tidigare dolts kan ha dykt upp. Vilka ytterligare färdigheter eller kunskaper du behöver för att kunna fortsätta på egen hand.

Alla som söker hjälp har unika behov, erfarenheter och målsättningar. Problemens art varierar från sådant som kan lösas med lite kunskap och träning; till komplexa tillstånd som yttrar sig på många sätt och har stor påverkan på flera livsområden. Det är också olika hur mycket man vill lyfta upp och bearbeta, förändra eller ens prata om. Därför är det svårt att ge svar på hur många samtal som behövs innan kartläggning och målformulering gjorts. Oavsett om du räknat med några få samtal eller vill låta det få ta den tid det tar gör vi med jämna mellanrum en utvärdering och reviderar upplägg och målsättningen vid behov. Allt sker i dialog och samarbete. Du bestämmer vad du vill ha ut av mig och jag ger förslag på hur det kan ges.