Ångest och oro

Ångest kan beskrivas som irrationell eller oförklarlig rädsla eller oro och kan ta sig i uttryck på olika sätt. Panikångest , fobier, social ångest och GAD (generaliserad ångest) är några av de vanligaste varianterna av ångest. Rastlöshet kan också vara ett uttryck för oro eller ångest. 

Förmågan att känna rädsla är nödvändig för vår överlevnad och så fort hjärnan uppfattar fara slår rädslan larm.
Den delen av hjärnan som styr reaktioner för överlevnad är mycket snabbare än den tänkande.

Vi behöver också undvika utsättas för samma fara igen. Överlevnadshjärnan är inte logisk eller rationell. Den kopplar allt som kan påminna om hot för säkerhets skull. Det spelar ingen roll om hotet handlar om verklig risk för att bli utesluten ur flocken eller uppäten av en tiger eller bara en tanke eller en bild av det. 

Ångest, rädsla eller oro är nödvändiga signaler som av olika anledningar kan bli kopplade för ofta och för hårt och skapa onda cirklar av undvikande, skam och ännu mer ångest. Du är inte fel eller dum för att din överlevnadshjärna gör sitt jobb lite för bra.
Ångest är obehagligt. Inte konstigt att vi vill bli av med den, eller undviker situationer som kan väcka den. Fast ju mer vi undviker desto mer begränsas livet. Och om något undviks så måste det ju vara farligt, eller rättare sagt är det så överlevnadshjärnan uppfattar undvikandet.

Om vi förstår hur det hänger ihop minskar skammen och självkritiken som kan vara förknippad med ångest. Kanske vågar du stanna i känslan och undersöka lite mer?
Att stanna upp, i små portioner vara kvar i känslan när den kommer och sätta ord på vad som sker ger den tänkande delen av hjärnan en chans att vara med.
Och det är då vi kan börja förstå ångesten istället för att försöka fly ifrån den. Förstå vilka behov den vill berätta för oss om och ta hand om behoven på det sätt som är möjligt. 
När rädslan tar över