Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad metod som utformats specifikt för att minska risken för återfall i missbruk. Metoden kan tillämpas på alla former av missbruk såsom alkohol, narkotika, mat, spel, sex eller annat dopaminhöjande.  Jag väljer i texten som följer ordet nykterhet, i betydelse avhållsamhet från missbruk. Första delen av behandlingen handlar om kartläggning av situationer, sinnestillstånd … Läs mer

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT är förkortning för Acceptance commitment therapy men uttalas som det engelska ordet i betydelse viljestyrd handling. Ibland är livet riktigt svårt och acceptans kan låta som en omöjlighet. Men acceptans betyder inte att gilla läget eller försöka tänka positivt i alla lägen. Det handlar om att se dig själv där du befinner dig, bekräfta och … Läs mer

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, emotioner, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra.  Kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra bidrar både till självförståelse och hanterbarhet genom att vi tittar på dem steg för steg. Frågor om hur det hänger ihop … Läs mer

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) – är för mig ett  förhållningssätt som genomsyrar all behandling eftersom den inriktar sig på kärnan. Vi människor har alla samma grundläggande behov och känslor.  CFT handlar om att hjälpa sig själv genom förståelse och medkänsla.  Om vi förstår vilka behov olika känslor signalerar blir även de obehagliga, som vi ofta vill … Läs mer

Scroll Up