Utbildning och föreläsning

Jag föreläser och utbildar inom följande områden: missbruk, beroende, stress, bemötande, relationer, ADHD, ångest, depression, livsstilsförändringar, motivation, egenvård vid kroniska sjukdomar och smärttillstånd.

För arbetsgruppen

Stress

– Vad är stress?

– Våra motivationssystem  – hot – utforskande – trygghet

– Vad händer i kroppen?  Akut stress – långvarig stress

– Stressens ursprungliga funktion

Arbetsrelaterad stress

– Inre och yttre stressfaktorer

– Förebygga stressrelaterad ohälsa på individnivå

– Förebygga stressrelaterad ohälsa på organisationsnivå

– Omöjliga ekvationer – att inte räcka till

– Situationer i det vardagliga arbetet som kan väcka frustration eller stress

– Tillit, ansvar och kontroll

Kommunikation

– Non violent communication – icke-konfrontativ kommunikation, särskilt hjälpsamt i situationer där det finns risk att väcka försvar

– Reptilhjärnan, däggdjurshjärnan eller människohjärnan? Förstå vilken av dem den andre befinner sig i för att kunna anpassa kommunikationen därefter.

Självmedkänsla/compassion

– Motverkar empatitrötthet i människovårdande yrken

– Främjar relationer

– Istället för självkritik och dömande

– Inte en metod utan ett förhållningssätt

– Minskar stressrelaterad ohälsa

Kompetensutveckling

Psykiatri

– Neuropsykiatriska diagnoser

– emotionell instabilitet, affektiva sjukdomar

– Ångesttillstånd

Beroende/missbruk

– Olika typer av beroende

– Gemensamma nämnare

– Vad händer i hjärnan?

– Att förstå dysfunktionella beteenden

KBT

– Introduktion till KBT

– Konceptualicering

– Sokratiska frågor

– Beteendeanalys

– Samband mellan tanke – kropp – känsla – beteende

– Automatiska tankar, livsregler och grundantaganden

– KBT som grund för att förstå och förändra beteenden

– Återfallsprevention och MI kan ses som varianter eller praktisk tillämpning av KBT

Anknytningsteori

– Anknytningsmönster

– Anknytning som mall för relationer

– Samband mellan psykisk hälsa och anknytning

– Hjärnans tidiga utveckling, senare sårbarheter

Handledning

För personal inom vård, omsorg eller skola


Kostnad:

Heldag 5000 kr
Halvdag 3000 kr
1000 kr/timme
+ reseersättning
Priserna är inklusive moms