Konsultuppdrag

Behöver ni en tillfällig förstärkning i verksamheten? 

HVB-hem, vårdcentraler, skolor eller arbetsplatser kan under perioder behöva extra resurser. Att ta in tillfällig hjälp kan vara ett alternativ till anställning. 

Kontakta mig för kortare eller längre uppdrag