CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) – är för mig ett  förhållningssätt som genomsyrar all behandling eftersom den inriktar sig på kärnan. Vi människor har alla samma grundläggande behov och känslor. 

CFT handlar om att hjälpa sig själv genom självmedkänsla.  Om vi förstår vilka behov olika känslor signalerar blir även de vi vill undvika möjliga att möta med värme och icke-dömande. Förstår vi oss själva kan vi även ersätta självkritik med vänlig vägledning. 

Bli din egen vän. 

Inom CFT används begreppet motivationssystem för att göra  sambanden mellan känslor och behov begripliga ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. 

Compassioncirklarna illustrerar funktionen av känslor ur ett biologiskt perspektiv
Källa: psykologi med mera.se

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.