Behandling

Är mitt problem tillräckligt stort för att jag ska bli beviljad hjälp? 

Mina tankar är konstiga, det vågar jag aldrig låta någon se!

Jag överdriver antagligen, det finns många som har det värre. 

Jag vet ju hur jag borde göra, det är ju bara att rycka upp sig!

Bara du kan veta vad du upplever och hur du har det. Smärta kan inte mätas, vare sig fysisk eller psykisk. Det som är lätt för någon kan upplevas oöverstigligt för någon annan. 

Vi vet för det mesta hur vi borde göra och vara. Hade det varit lätt att bryta oönskade beteenden skulle vi göra det. Det räcker inte alltid med att vilja tillräckligt mycket eller anstränga sig mer. 

Du har förmodligen redan ansträngt dig en hel del. 

Att gå i samtalsterapi är en investering för din hälsa. 

Det är du värd.

Läs mer om:

Exempel på behandlingsupplägg
Övergripande beskrivning av en serie samtal

Depression

Missbruk

Ångest 

StressKontakt: