Alla känslor får finnas

Många söker hjälp för att hantera, bli av med eller förändra obehagliga känslor. 

Det finns olika sätt att förstå den frågan. 

Hjärnan uppfattar signaler från alla våra sinnen och reaktionerna på dessa signaler ska säkerställa att behov tillgodoses. Om vi ger signaler om att någonting ska undvikas kommer hjärnan koppla ihop detta med hot. 

Undvikande av en viss känsla ökar alltså vår egen föreställning om att den inte är önskvärd, eller rent av farlig. 

Varför inte börja i andra ändan istället. 

Känslor är nödvändiga budbärare som signalerar behov. 

Alla känslor fyller en viktig funktion och därför föredrar jag att kalla dem behagliga och obehagliga istället för positiva eller negativa. 

Om känslor, reaktioner och upplevelser inom oss kan förstås och välkomnas blir alla undvikandeåtgärder eller strategier onödiga och energin kan riktas åt rätt håll. 

Smärtsamma känslor finns för att ge oss signaler om vad vi behöver.  

Vilket behov kan min klump i magen, min hjärtklappning eller min ytliga andning signalera?

Kanske betyder det jag känner i kroppen att jag behöver söka tröst och stöd, vila eller markera gränsöverträdelser. 


                        Känslor och dess funktion: 

Glädje – vill ha mer av 

Rädsla – upplevt hot (behov av skydd, trygghet)

Ilska – undanröja hinder, markera gränser 

Sorg – förlust av någon/något värdefullt (behov av närhet, tröst, ”slicka såren”) 

Förvåning, nyfikenhet – stanna upp, undersöka

Avsmak – spotta ut, ta avstånd

Skam, skuld – avvisande, inte duga, göra eller vara fel (behov av respekt och tillhörighet, rätta till fel)


Behagliga känslor vill vi ha mer av. Därför ökas motivationen att söka oss till det som förknippas med dessa. 

Känslor som signalerar hot ska vara obehagliga för att motivera oss till att undanröja orsaken till obehaget. Inte undanröja eller förändra känslorna i sig.

De vill bara vägleda oss.

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.